Извештај директору са реализоване дводневне екскурзије ученика од V до VIII разреда