Писање бизнис плана – радионце ученика 8. разред 26.02.2019. год.