Пројектна настава у 1. разреду – завршен први пројекат – танграм