Основна школа “Никола Тесла“ Липарstra_skola_210414

Основана је 1926. године. Школу су изградили солунски добровољци који су населили овај простор, у изградњи школе учествовало је Министарство просвете краљевине Југославије. 1928. године дозидана је и друга школска зграда и школа је до 2002. године радила у ове две зграде које су имале: пет учионица, зборницу, две канцеларије и кухињу. У мају 2003. године отворена је нова школска зграда чику је градњу фунинсирала СО Кула, Покрајински секретаријат за науку, образовање и културу и свајцарска хуманитарна организација СДЦ. Доградњом школе добијено је 980 м корисног простора. У простроијама нове школе смештено је осам учионица, зборница, канцеларије (директор, педагог, администрација), библиотека, кабинет информатике, кухиња, санитарни чвор.

“Стара“ школска зграда је заштићена споменик културе, тако да је њен изглед остао непромењен. Нова школска зграда је дограђена и повезана са старом ходником.

Школа поред затвореног простора поседује и отворене површине: спортске терене за кошаркку, одбојку и мали фудбал, школски парт, цветњак. Укупна површина отвореног простора је 14.000 м2.

Школске 2006/07. године школу похађа 160 ученика од И до ВИИИ разреда. Сви ученици су у једној, преподневној, смени. Настава почиње у 8 часова. Поподне је школа отворена за ваннаставне активности ученика (допунска, додатна настава и секције).

У школи је запослено 28 радника од овог броја 19 су наставни кадар. Наставни кадар је 87% стручно заступљен. Просек година 36,3 – млад колектив спреман за рад и напредовање.

skola_210414

 

Мисија школе

Основна школа “Никола Тесла“ је мала сеоска школа смештена у великом парку чија је мисија да подстиче лични развој ученика и открије њихове потенцијале које ће равијати током школовање до будућег занимања, да подстиче професионални развој наставник, да одржава везу између школе и околине (локалне заједнице), негује борбу атмосферу и школу.

 

 

 

Кумови школе:

1 Кнежевић (Савић ) Радинка 1994. Прва кума,кумовала за Видовдан
2.Радмила Маљковић 1995/1996
3.Љиљана Ковач 1996./1997
4.Стана Ђуричић 1997/1998
1999. година бомбардовања –није било кума школе
5. Лозинка Вучинић до школске од 2003 до школске 2006/2007.
6. Мирјана Рацић 2007/200.
7.Љиљана Вуковић 2008/2009.
8.Славица Трнинић 2009/2010.
9.Радмила Радуловић 2010/2011.
10. Драган Његован 2011/2012.
11.Кнежевић Радинка 2012/2013.
12. Виолета Бојанић 2013/2014.
13. Драгана Војновић 2014/2015.
14. Зорица Стокућа 2015/2016.
15.Радмила Сека Радуловић 2016/2017.
16.Мирослава Бјелић 2017/2018
17.Ерика Николић 2018/2019.
18.Наташа Николић 2019/2020.
19.Марија Ђуричић – ученица 4. разреда 2020/2021.

Школска година, број уписаних првака и укупан број ученика

2021-2022. год. уписано је 8 ученика у први разред – укупан број ученика 80
2020-2021. год. уписано је 11 ученика у први разред – укупан број ученика 84
2019-2020. год. уписано је 8 ученика у први разред – укупан број ученика 81 (79)
2018-2019. год. уписано је 8 ученика у први разред – укупан број ученика 85
2017-2018. год. уписано је 18 ученика у први разред – укупан број ученика 88
2016-2017. год. уписано је 9 ученика у први разред – укупан број ученика 75
2015-2016. год. уписано је 9 ученика у први разред – укупан број ученика 89
2014-2015. год. уписано је 14 ученика у први разред – укупан број ученика 96
2013-2014. год. уписано је 11 ученика у први разред – укупан број ученика 120
2012-2013. год. уписано је 7 ученика у први разред – укупан број ученика 109
2011-2012. год. уписано је 11 ученика у први разред – укупан број ученика 110
2010-2011. год. уписано је 12 ученика у први разред – укупан број ученика 126
2009-2010. год. уписано је 11 ученика у први разред – укупан број ученика 136
2008-2009. год. уписано је 13 ученика у први разред – укупан број ученика 156
2007-2008. год. уписано је 19 ученика у први разред – укупан број ученика 158
2006-2007. год. уписано је 20 ученика у први разред – укупан број ученика 160
2005-2006. год. уписано је 14 ученика у први разред – укупан број ученика 172
2004-2005. год. уписано је 27 ученика у први разред – укупан број ученика 169
2003-2004. год. уписано је 24 ученика у први разред – укупан број ученика 175
2002-2003. год. уписано је 24 ученика у први разред – укупан број ученика 180
2001-2002. год. уписано је 22 ученика у први разред – укупан број ученика 184
2000-2001. год. уписано је 24 ученика у први разред – укупан број ученика 183
1999-2000. год. уписано је 20 ученика у први разред – укупан број ученика 184
1998-1999. год. уписано је 23 ученика у први разред – укупан број ученика 190
1997-1998. год. уписано је 23 ученика у први разред – укупан број ученика 194