Ненаставни кадар

Ивић Душанка секретар
Наталија Нићетин шеф рачуноводства
Десанка Башић административни радник
Оливера Кадић-Стојичић библиотекар
Поповић Бранко домар, ложач
Преочанин Споменка сервирка и спремачица
Ђикић Љубинка сервирка и спремачица
Цвитковац Мирјана сервирка и спремачица