Дан школе и одлазак у Српско народно позориште 19.10.2018. год.